~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~The Word Inside the Word~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bicara kata

"Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, krn itulah kalbuku slalu tenang. Aku tahu amal prbuatanku tidak akan dapat ditunaikan orang lain, kerana itulah aku sibuk mengerjakannya. Aku tahu Allah mengawasiku, kerana itulah aku selalu merasa malu dia melihatku dlm keadaan maksiat. Aku tahu kematian itu sdh menungguku, kerana itulah aku selalu menambah bekal utk hari pertemuanku dengan Allah."-Hasan al-Basri


Mutiara Hadits Imam Ja‘far as

• “Waspadalah terhadap tiga orang: pengkhianat, pelaku zalim, dan pengadu domba. Sebab, seorang yang berkhianat demi dirimu, ia akan berkhianat terhadapmu dan seorang yang berbuat zalim demi dirimu, ia akan berbuat zalim terhadapmu. Juga seorang yang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu.”

• “Tiga manusia adalah sumber kebaikan: manusia yang mengutamakan diam (tidak banyak bicara), manusia yang tidak melakukan ancaman, dan manusia yang banyak berzikir kepada Allah.”

• “Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu’.” Salah seorang bertanya kepada Imam, “Apakah tanda-tanda tawadhu’ itu?” Beliau menjawab, “Hendaknya kau senang pada majlis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai, dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran.”

• Seorang laki-laki seringkali mendatangi Imam Ja‘far as, kemudian dia tidak pernah lagi datang. Tatkala Imam as menanyakan keadaannya, seseorang menjawab dengan nada sinis, “Dia seorang penggali sumur.” Imam as membalasnya, “Hakekat seorang lelaki ada pada akal budinya, kehormatannya ada pada agamanya, kemuliannya ada pada ketakwaannya, dan semua manusia sama-sama sebagai Bani Adam.”

• “Hati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, karena doanya akan terangkat sampai ke langit.”

• “Ulama adalah kepercayaan para rasul. Dan bila kau temukan mereka telah percaya pada penguasa, maka curigailah ketakwaan mereka.”

• “Tiga perkara dapat mengeruhkan kehidupan: penguasa zalim, tetangga yang buruk, dan perempuan pencarut. Dan tiga perkara yang tidak akan damai dunia ini tanpanya, yaitu keamanan, keadilan, dan kemakmuran.”


Kata-kata mutiara Imam Baqir a.s.

1. Jiwa yang agung

“Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5) jika engkau dicela, kontrollah dirimu”.

2.Akibat baik dan buruk

“Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. Akan tetapi, ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”.

3. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik

“Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”.

4. Ambillah nasihat yang baik

“Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”.

5. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu

“(Jika sesuatu digabung dengan yang lain), tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”.

6. Kesempurnaan yang paling sempurna

“Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”.

7. Tiga kriteria agung

“Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”.

8. Kontinyu dalam berdoa

“Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”.

9. Keutamaan orang alim atas ‘abid

“Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu ‘abid”.

10. Dua karakter orang alim

“Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”.

11. Tiga pahala

“Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah”.

12. Tinggalkanlah kemalasan

“Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”.

13. Penyesalan di hari kiamat

“Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”.

14. Buah silaturahmi

“Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala`, mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.

15. Berucap ramah dengan orang lain

“Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”.

16. Hadiah Ilahi

“Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya, dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”.

17. Jujur dan melaksanakan amanat

“Bersikaplah wara’, berusahalah selalu, jujurlah, dan berikanlah amanat kepada orangnya, baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a.s. menitipkan amanat kepadaku, niscaya akan kuberikan kepadanya”.

18. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan

“Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain), dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”.

19. Pencela dibenci Allah

“Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”.

20. Tanda-tanda rendah hati

“(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu, mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai, dan menghindari debat meskipun engkau benar”.

21. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik

“Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”.

22. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah

“Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”.

24. Akal adalah makhluk Allah terbaik

“Ketika Allah menciptakan akal, Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu, dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. Semua perintah, larangan, siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”.

25. Hisab atas dasar akal

“Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia.”

26. Pahala guru dan murid

“Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya, dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”.

27. Dosa mufti yang tidak berilmu

“Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup, maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”.

28. Ulama neraka

“Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain), mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia, maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”.

29. Tanda-tanda seorang faqih

“Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia, rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”.

30. Bergurau tanpa mencela

“Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”.

31. Azab untuk tiga kriteria

“Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman, memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong, yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”.

32. Yang disukai Allah

“Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”.

33. Kontinyu dalam doa

“Demi Allah, seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”.

34. Berdoa di waktu sahar

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Oleh karena itu, berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit, karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka, rezeki-rezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan”

35. Berdoa untuk orang lain

“Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”.

36. Mata-mata yang tidak akan menangis

“Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah, mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”.

37. Orang yang tamak bak ulat sutra

“Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak, sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”.

38. Jangan berwajah dua

“Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua; ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya, jika saudaranya itu dianugerahi nikmat, ia iri dan jika ia ditimpa musibah, ia menghinanya”.

Mutiara Hadis Imam Hasan al-Mujtaba as:

“Orang-orang membinasakan diri mereka sendiri jika dalam diri mereka terdapat kebiasaan buruk, sombong, tamak dan hasud.” (Biharul Anwar, vol 78, hal. 111)


Mutiara hadits Imam Kazhim a.s.

1.Hujjah lahiriah dan batiniah

“Sesungguhnya Allah memiliki dua hujjah atas manusia: hujjah lahiriah dan hujjah batiniah. Hujjah lahiriah adalah para rasul, nabi dan imam (ma’shum) dan hujjah batiniah adalah akal”.

2.Sabar dan menjauhi orang-orang yang mencintai dunia

“Sabar dalam kesendirian adalah tanda kekuatan akal. Barang siapa yang merenungkan tentang Allah, ia akan menjauhi orang-orang yang mencintai dunia dan menginginkan apa yang ada di sisi Tuhannya, Allah adalah penenangnya dalam ketakutan, temannya dalam kesendirian, kekayaannya dalam kefakiran dan kemuliaannya di hadapan selain kerabatnya”.

3.Merendahkan diri di hadapan Allah

“Barang siapa yang menginginkan kekayaan tanpa harta, terselamatkan dari sifat iri dengki dan keselamatan dalam agama, hendaknya ia merendahkan diri di hadapan Allah ketika meminta kepada-Nya (dan mintalah kepada-Nya untuk) menyempurnakan akalnya. Barang siapa yang akalnya telah sempurna, maka ia akan merasa cukup dengan rezeki yang mencukupi hidupnya. Barang siapa yang merasa cukup dengan rezeki yang mencukupi hidupnya, maka ia akan merasa kaya. Dan barang siapa yang tidak merasa cukup dengan rezeki yang mencukupi hidupnya, maka ia tidak pernah merasakan kekayaan sama sekali”.

4.Menjenguk mukmin karena Allah

“Barang siapa yang menjenguk saudara seimannya karena Allah, bukan karena selain-Nya, demi mengharap pahala-Nya dan segala yang telah dijanjikan kepadanya, maka Allah azza wa jalla akan memerintahkan tujuh puluh ribu malaikat untuk menjaganya dari sejak ia keluar dari rumah hingga ia kembali ke rumahnya seraya berkata kepadanya: ‘Engkau adalah orang baik (baca : beruntung) dan surga adalah sesuai denganmu. Engkau telah membangun rumah di sana”.

5.Harga diri, akal dan nilai seseorang

“Tidak sempurna agama orang yang tidak memiliki harga diri, dan tidak memiliki harga diri orang yang tidak berakal. Sesungguhnya orang yang paling agung nilainya adalah orang yang tidak menganggap dunia sebagai satu nilai baginya. Ingatlah, harga badanmu ini adalah surga, jangan engkau menjualnya dengan selainnya”.

6.Menjaga harga diri orang lain

“Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak mempermalukan orang lain, maka Allah akan mengampuni kesalahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang menahan kemarahannya terhadap orang lain, maka Allah akan menahan murka-Nya terhadapnya pada hari kiamat”.

7.Faktor-faktor yang dapat mendekatkan diri dari Allah

“Sarana paling baik yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah shalat, berbakti kepada kedua orang tua, meninggalkan sifat dengki, sombong dan bangga diri”.

8.Orang berakal tidak akan berbohong

“Sesungguhnya orang yang berakal tidak akan berbohong meskipun hal itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya”.

9.Hikmah diam

“Sedikit berbicara adalah sebuah hikmah yang amat besar. Oleh karena itu, hendaklah kalian banyak diam, karena banyak diam adalah satu ketenangan hidup dan satu faktor yang dapat meringankan dosa”.

10.Pencela yang tak tahu malu

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga bagi pencela yang tak tahu malu dan tidak memikirkan apa yang keluar dari mulutnya serta apa yang dikatakan orang lain kepadanya”.

11.Orang sombong tidak akan masuk surga

“Hati-hatilah terhadap sifat sombong! Karena tidak akan masuk surga orang yang di hatinya tersimpan setitik kesombongan”.

12.Program kerja siang dan malam

“Berusahalah untuk membagi waktu kalian dalam empat bagian: satu bagian untuk bermunajat kepada Allah, satu bagian untuk mencari rezeki, satu bagian untuk menjenguk para saudara seiman yang dapat dipercaya untuk memberitahukan aib-aib yang ada pada dirimu dan sahabat setiamu lahir-batin, dan satu bagian untuk menikmati kenikmatan yang kalian miliki asalkan tidak haram. Dengan menggunakan bagian keempat ini kalian akan mampu melaksanakan tiga bagian di atas”.

13.Duduk bersama dengan orang yang beragama dan berakal

“Duduk bersama orang yang beragam adalah sebuah kemuliaan dunia dan akhirat, dan bermusyawarah dengan orang berakal dan ahli nasihat adalah sebuah berkah, petunjuk dan taufik dari Allah. Jika ia menentukan sebuah solusi, maka janganlah menentangnya, karena hal itu akan mengundang kecelakaan bagimu”.

14.Akibat cinta dunia

“Barang siapa yang mencintai dunia, rasa takut kepada akhirat akan sirna dari hatinya. Barang siapa yang ilmunya bertambah kemudian kecintaannya kepada dunia juga bertambah, maka ia akan bertambah jauh dari Allah dan kemurkaan-Nya kepadanya akan bertambah”.

15.Menjauhi tamak dan hanya bertawakal kepada Allah

“Hindarilah tamak dan janganlah mengharap apa yang ada di tangan manusia serta musnahkanlah rasa tamak dari hati para makhluk, karena tamak adalah kunci kehinaan, pembasmi akal, pemusnah dan pengotor harga diri serta pembasmi ilmu. Janganlah (hanya mengandalkan) tawakal kepada Tuhanmu”.

16.Hasil amanah dan kejujuran

“Menjaga amanah dan berkata jujur dapat mendatangkan rezeki, sedangkan khianat dan berkata bohong dapat mendatangkan kefakiran dan kemunafikan”.

17.Berkata benar dan membasmi kebatilan

“Takutlah kepada Allah dan berkatalah benar meskipun engkau harus binasa, karena di dalam berkata benar itu adalah keselamatanmu. Takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah kebatilan meskipun engkau akan selamat, karena di dalam kebatilan itu adalah kecelakaanmu”.

18.Bala` sesuai dengan kadar iman seseorang

“Seorang mukmin bak dua sayap timbangan, ketika imannya bertambah, maka bala`nya pun akan bertambah”.

19. Shalat sunnah dan mendekatkan diri kepada Allah

“Shalat sunnah adalah sarana bagi mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

20.Keutamaan ishlah (memperbaiki keadaan) dan memaafkan

“Pada hari kiamat sebuah suara akan berteriak lantang: “Perhatian! Barang siapa yang merasa memiliki pahala di sisi Allah, hendaklah ia berdiri!” Tidak ada orang yang berani berdiri kecuali para pemaaf dan orang yang memilih semangat untuk ishlah. Pahalanya ada di sisi Allah”.

21.Sedekah terbaik

“Menolong orang yang lemah adalah sedekah terbaik”.

22.Dosa baru, bala` baru

“Ketika seseorang melakukan dosa baru yang belum pernah dilakukannya, maka Allah akan mendatangkan bala` yang tak pernah disangka-sangka baginya”.

23.Kunci pintu hati

“Perdalamilah agama Allah, karena memperdalami agama adalah kunci hati dan faktor utama untuk mencapai kedudukan yang tinggi di dalam agama dan di dunia. Dan keutamaan seorang “faqih” atas seorang abid bak keutamaan matahari atas bintang-bintang, dan barang siapa enggan mendalami agamanya, maka Allah tidak akan pernah merelai amalannya”.

24.Dunia adalah sarana terbaik

“Jadikanlah untuk dirimu bagian dari dunia selama hal itu halal, tidak merusak harga diri dan tidak melampaui batas, serta gunakanlah dunia tersebut untuk memperkokoh agama, karena diriwayatkan bahwa bukan golongan kami orang yang mengorbankan dunia demi agamanya atau mengorbankan agama demi dunianya”.

25.Ibadah terbaik

“Ibadah terbaik setelah mengetahui Allah adalah menunggu “faraj” (kemunculan Imam Mahdi a.s.)”.

26.Mencintai orang lain

“Mencintai orang lain adalah setengah iman”.

27.Menghindari kemarahan

“Barang siapa yang menahan kemarahannya terhadap orang lain, maka Allah akan menghindarkannya dari siksa api neraka”.

28.Manusia terkuat

“Barang siapa ingin menjadi manusia terkuat, hendaknya bertawakal kepada Allah”.

29.Selalu meningkat, bukan malah mundur

“Barang siapa yang dua harinya sama, maka ia telah rugi, barang siapa yang satu harinya lebih jelek, maka ia terlaknat, barang yang (kebaikannya) tidak bertambah sama sekali, maka ia berada dalam kekurangan, dan barang siapa yang berada dalam kekurangan, maka kematian lebih baik baginya”.

30.Berbuat kebajikan kepada orang lain

“Hak saudaramu yang paling vital adalah jangan kau menutupi sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya”.

31.Menghindari bergurau

“Hindarilah bergurau, karena bergurau dapat melenyapkan cahaya imanmu”.

32.Nasihat alam semesta

“Jika engkau merenungkan ciptaan (yang ada di dunia ini), niscaya engkau akan melihat nasihat di dalamnya bagimu”.

33.Yang memahami nilai kebajikan

“Barang siapa yang tidak pernah merasakan kesulitan, maka ia tidak akan pernah memahami nilai kebajikan orang lain”.

Mutiara Hadits Imam Ridha a.s

1. Tiga karakter orang mukmin

“Seseorang tidak akan menjadi mukmin yang sejati kecuali ia memiliki tiga karakter berikut ini: mengikuti sunnah Tuhannya, sunnah Nabi-Nya dan sunnah imamnya. Sunnah (kebiasaan yang dilakukan oleh) Tuhannya adalah menyimpan rahasia, sunnah Nabi-Nya adalah berbuat toleransi terhadap orang lain dan sunnah imamnya adalah sabar menanggung kesengsaraan”.

2. Pahala berbuat kebajikan secara diam-diam dan ancaman bagi
orang yang melakukan kejelekan secara terang-terangan

“Orang yang berbuat kebaikan secara diam-diam pahalanya sama dengan tujuh puluh kebaikan, orang yang melakukan kejelekan secara terang-terangan, ia akan hina dan orang yang menutupi kejelekan akan diampuni”.

3. Kebersihan

“Menjaga kebersihan adalah termasuk akhlak para nabi a.s.”

4. Orang yang dapat dipercaya

“Orang yang (pada hakikatnya) dapat dipercaya tidak akan berkhianat kepadamu, dan hanya engkaulah yang menganggap pengkhianat sebagai orang yang dapat dipercaya”.


MahFi Qalbi GhairuLLah

(Nothing in my heart But Allah)


“Aku menyintaimu kerana agama yang ada padamu, jika kau hilangkan agama dalam dirimu, maka hilanglah jua cintaku padamu..” Imam Nawawi

Bismillahirahmanirrahim... Ya Allah, seandainya telah Engkau takdirkan dirinya tercipta untukku, satukanlah hatinya dengan hatiku. izinkanlah dikeabadian ini. Ya Allah ku mohon dengan apa yang Engkau takdirkan buatku menjadi kebahagian buat kami dan keturunan kami, peliharalah kami dari azabMu dan dari perkara-perkara yang mendatangkan dosa buat kami. Janganlah Engkau biarkan kami hanyut dalam nafsu cinta dunia sehingga kami alpa & jangan biarkan kami kehilanganMu di akhirat sana. Ya Allah jadikanlah kami hambaMu yang tunduk & patuh pada agamaMu. kami hanya ingin dambakan kasih sayangmu, redhakanlah hubungan kami, peliharakan batas-batas kami..aku mohon padaMu Ya Allah..amin...

   
Ya ALLAH,
jika telah dtakdirkan aku untuk bersamanya,
dekatkanlah kami,
buatLah agar kami saLing memuLiakan,
namun jika tak KAU izinkan aku
...untuk menjalani sisa waktuku bersamanya
maka ikhLaskanLah hatiku untuk dapat meLepaskannya
     ~~terima kasih CINTA~~duhai cinta, meski berkali kau sakiti aku..aku tidak pernah menyesal untuk memilikimu
 statusKU..
he asked me about what I wear hijab. ''I saw ur old wear the headscarf, sud be beautiful if u do not use,gve me u pictures not wear hijab''. his made me hurt, then I say "U is not anyone with me,its shame. if U really love me, Could you see God burn my hair?".. I see him smiling and then said," I was just testing you dear, that's y I love U very much. :)
Berjalan di jalan yang terang agar tak tersungkur di persimpangan
Berhati bila di jalanan bimbang datang ujian menduga keimanaan
Telah tertulis suratan nasibmu Derita buatmu ada hikmahnya
Terlukis senyum di bibir lesu Tak siapa tahu hatimu
Biarpun keruh air di hulu Mungkinkah jernih di muara
Biarpun jenuh hidup dipalu Pasti bertemu tenangnya.. ^_^
salam ya qurratu ayun(penyejuk hati). Wanita solehah itu aurat dijaga, Pergaulan dipagari, Sifat malu pengikat diri. wanita solehah itu lebih baik drpd seribu lelaki soleh..semoga Allah membimbingmu dengan apa yang dikehendakinya.. ~~aminn~~~
(prihatinlah..dan hantar ke seberapa ramai wanita, semoga mereka megamin'kan doa & harapan ini )..


hawa.. adam mudah cair dgn keanggunan wajahmu, tp yg dharapkannya kau berpegang teguh pd agama sbg penyuci kalbu & mginginkan kesopannmu srta memelihara aurat dlm bpakaian.. adam.. hawa mudah tergoda dgn kata2 manismu, tp dia mengharap kau bersifat tegas mendidiknya bukan membinasakannya. krn dia mgimpikan pemimpin yg mjd penyuluh kebahagiannya didunia dan akhirat kelak.bekunya air mata dari kerasnya hati, kerasnya hati dari banyaknya dosa, banyaknya dosa dari takutnya mati. takutnya mati kerana terlalu cintakan dunia..renung2kan...

when ur find urself being in a small dark room full of blood & the walls are shacking non-stop, u don't need 2 be scared bcoz u r being in the safest place...
'my hearts....
I h0pe U be kept as diam0nd which will n0t fade its shining. if we will be apart d0nt be sad, Just remember there will always be a place. I will keep a part 0f U with me & everywhere I am, there U be my Best friend~
"0rang miskin yang sabar masih b0leh menikmati kehidupan dengan kebahagian hatinya. sebaliknya tanpa sifat Qanaah' si hartawan terus terseksa dengan kemiskinan jiwanya" -kakak sy selalu ckp ~biar miskin harta asal kaya budi bahasa~ ^_*
mengeluh panjang bukan cara menghuraikan masalah. ketawa berderai bukan tanda gembira tak pernah susah. tapi belajarlah mengukir senyuman dalam apa jua suasana...bila engkau tersenyum hingga membuat org lain tersenyum, ketahuilah disaat itu kau mampu merasa bahagia...^_^
>hati yg dipenuhi kebatilan sering merasa x puas, mencapai tujuan menempuh jalan salah. Ibarat meminum air laut, makin diminum makin haus. Memburu fatamorgana, bahang yang sangat panas disangka air<
sapa pgi mmancing??....teringat pesan shbt, bila kita mmncing dan dpt ikan, harusnya kita ambil ikan 2 & jgn sesekali kita lepaskn dlm air..knpa??.. sbb ikan tu akan terus mnderita dsbbkan luka mata kailmu.. bgitu juga lah bila kamu mmberi harapan pd sseorg kmudian mmbuatnya myayangi kamu, jgn sesekali tggalkannya begitu shj..ini krn dia akan terluka oleh knangn bersama kmu & x mgkin dpt lupakn sgalanya ttg kamu~
Dalam perjalanan meniti hidup adakala tersalah tersilap bahasa..
Itu lumrah manusia tak mungkin telah berseri dosa..
Peliharalah ikatan ini Sebaiknya....Agar ukhwah ini kehujungnya...
orang yang berbahagia adalah orang yang dapat memetik nasihat dari peristiwa yang menimpa orang lain, dan ruginya adalah orang yang hanya bisa mendapat nasihat dari sesuatu yang menimpa dirinya sendiri.
Tsunami yg melanda x pernah dpinta kehadirannya. dtg dgn gelombang hgg merubah seisi alam kemudian pergi meninggakn sisa2 yg telah musnah serta kesedihan yg berpanjangan. begitulah ibaratnya hadirmu x pernah direlai, tp kau tetap dtg lantas merubah sekeping hati kemudian berlalu & menyepi meninggalkan kekecewaan dlm diri... aku harap tsunami 2 x kembali meragut kedamaian ini
if tomorrow start without me, dont think weve far apart..
for everytime Ur think of me, im right here in your heart..
whenever i think of the person who hurt me.. I say, "i have released you, and all the blessings in life are yours." I am free and they are free. It's wonderful!!
I sincerely wish u well and I know Allah swt will guide you in all U ways. Insyaallah amin...
Naluri meminta kuungkapkan kata, seindah bahasa janjikan setia. Akan bersemilah cinta dihatinya..Percaya ku semula, Namun... Bisakah yang benci disayangi,
Bisakah yang dusta dimaafi. Walauku himpunkan sesalku..bisakah terbuka kalbu?..
(-: Kenalilah DIA kau akan dapati dunia ini terbentang luas di hadapanmu meskipun dirimu terpenjara di sebalik tembok batu.
Sebaliknya, jika kau utamakan mengenal dunia dan cinta manusia tanpa dialas cintaNYA, kau akan dapati dunia ini sempit-sesempitnya meskipun kau diami istana seluas dunia :-)
"Orang Berakal, Apabila Diam Ia Berfikir..(Berzikir..)
Apabila Berkata, Ia Mengingatkan...
Apabila Melihat, Ia Jadikan Pengajaran..."
~Jauhkan aku dari manusia yang tidak mahu menyatakan kebenaran kecuali jika ia berniat menyakiti hati, dan dari manusia yang bersikap baik tapi berniat buruk, dan dari manusia yang mendapatkan penghargaan dengan jalan memperlihatkan kesalahan orang lain.~khalil gibran.
Bila senyum tak cukup lebar menampung bahagiamu,
tertawalah seperti kuncup yang merekah
indahkan hidupmu dengan tangkai tangkai bunga.
Segelas kesenangan atau selautan kedukaan laluilah bersama
nikmati waktu kita dlm drama kehidupan....selamat pagi semua...
peristiwa pg, seekor kucing dtabrak xsengaja oleh pmandu y xdpt dkenalpasti. dlm ramai pmandu y bhenti tengOk kucing y tgah cedera 2, mrk cuma saling bpandangn hgg muncul sorg dkalangn mrk bseragam putih mndptkn kucing itu lalu mmbalutnya dgn jaket yg dpkai utk drawat. tdetik rasa kagum dhati thdp nilai kmanusian & rsa tggungjwb yg ada pdnya..Klu lah Nurse tu ada FB, hari ni gak ku ADD dia..nk saiinnn..hihi
Cinta yang di semadikan tidak mungkin layu selagi adanya imbas kembali.
Hati yang remuk kembali kukuh selagi ketenangan di kecapi.
Jiwa yang pasrah bertukar haluan selagi esok masih ada.
Parut yang lama pastikan sembuh selagi iman terselit di dada.
~FRIENDSHIP isn't how U forGet but how U forGive, Not how U liSten but how U UnderStand, Not what U see but how U feel, and not how U Let Go but how U hold oN~
~adakala kita menangis tanpa ketahui puncanya..kita x tahu sbb yg kukuh knapa & mgapa. pelbagai persoalan timbul. kdang kita meraung, marah & gembira dgn tiba2. lumrah kehidupan kita biarkan emosi bernaung.. tp ketahuilah ketinggian martabat manusia terpamer bgaimana mereka menunjukkan emosi dan perasaan~
kemiskinan didunia tak bererti kau terhina, itu cuma dipandangan mata...
kekayaan didunia tak bererti kau sempurna, kerna tuhan yang menilainya...
~ambil masa memahami hati dan perasaan kawan, dia juga adalah manusia punya rasa takut, rasa bimbang sedih dan kecewa...dan dia memerlukan kawan sebagai kekuatan. kita sering melihat dia ketawa tapi mungkin sebenarnya dia tdak setabah yang kita sangka~
Bersahabat dengan orang jahat itu ibarat berperahu di laut. Sunguhpun kita selamat daripada tenggelam tetapi kita tidak terlepas daripada rasa takut.
Sayidina Ali menyatakan “Kalau engkau ingin menjadi raja, maka pakailah sifat qona’ah (puas). Kalau engkau ingin syurga dunia sebelum syurga akhirat, pakailah budi pekerja yang mulia”.
Tiga tanda kesempurnaan iman:- Kalau marah, marahnya tidak keluar dari kebenaran. Kalau senang, senangnya tidak membawanya pada kebatilan. Ketika mampu membalas, ia memaafkan.
barat hari menanti senja,Tika mentari hilang sinarnya
Di ufuk timur terbitnya suria, Alam yang gelap cerah semula
Tuhan yang Esa Selamatkan kami dari fitnah dunia..
Kulayarkan kerinduan di lautan memori
Mengimbau kenangan indah yang menyentuh emosi
Masih segar di ingatan saat mesra berputik
Hadirmu bawa sinaran cahaya inspirasi. _kau sahabat kau teman...
janganlah kamu mengganggu hidup seseorang dengan mencuri hatinya andainya kamu tidak ikhlas menyintainya… kelak kamu akan berlaku kejam dengan meninggalkannya dan membiarkan hatinya terluka dan hidupnya menderita…;))
~~forgiveness is not something we do for other people. we do it for ourselves to get well and move on~~
Jadikan dirimu bagai pohon yang rendang di mana insan dapat
berteduh.
Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya
layak dibuat kayu api.

Lidah yang panjangnya tiga inci boleh membunuh manusia yang tingginya enam kaki.
Jagalah bicaramu..'lidah ibarat anak panah yang menikam, sekali kau lepaskan..mustahil kau dapat menangkapnya semula. kau hanya tersedar bila anak panah sudah menembusi hati hingga membuatkan org terluka, meski kau mampu merawatnya tapi ia mengambil masa yg agak lama untuk sembuh'
Ya ALLAH,
jika telah dtakdirkan aku untuk bersamanya,
dekatkanlah kami,
buatLah agar kami saLing memuLiakan,
namun jika tak KAU izinkan aku
...untuk menjalani sisa waktuku bersamanya
maka ikhLaskanLah hatiku untuk dapat meLepaskannya,,~~aiseh..
~jgn terlalu memandang langit, padahal belum tentu kita dapat mengapainya, tapi sentiasa lah beringat akan tanah yg sentiasa setia berada di telapak kaki kita~
sering kita menilai sseorang dgn luaran, buruk& cantiknya kita pertikaikan ciptaan tuhan. sedangkan DIA punya sbb mencipta sesuatu dgn anugerah & hikmahnya. bersyukurlah kita... ketahuilah mgkin Allah menengelamkan wajah kita dri pandangan org agar kita terpisah dari fitnah & kebencian..ingat, kecantikan itu adalah fitnah.~~
takala hati di rundum hiba...pohonlah ke Tuhan mu, dgn tulus hati kita..DIA ada disana merindu rintihan kita... pasti doa kita dimakbulkan..Insyaallah..
bila kita tiba diwaktu pagi, ingatlah bhw pagi itu telah menyapa beribu2 org yg tidak beruntung, smentara kita dlm kenikmatan. menyapa beribu2 org yg kelaparan smntara kita dlm kkenyangan. ia menyapa beribu2 org yg tertawan smntara kita bebas dlm kemerdekaan.menyapa beribu-ribu org yg tertimpa musibah & bencana smntara kita selamat & berbahagia.~pujilah Allah, Ucapkan Alhamdulillah, atas rahmatnya~selamat pg semua.
Insan bfikiran tinggi gemar bkata tentang ilmu, insan bfikiran sederhana gemar bkta tentang peristiwa, insan bfikiran rendah gemar bkta tentang 0rg lain.. Fikir..Anda yg mana 1?
rinduku bagai ombak yang tak terhenti, kasihku bagai pantai yang setia menanti~mengapa berpaut pada kenangan sedangkan impian boleh digapai~
...sometimes when the world not on ur side, U dont know where to run to. U dont know where to hide. looking for a reason to replace what is gone, just remember N remember that U r never alone..Allah is always there with us....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...